Nasze priorytety

– Rozwijanie i kształtowanie tożsamości i poczucia własnej wartości.
– Wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności
w podstawowych sferach życiowych.
– Rozwijanie zainteresowań otoczeniem.
– Podejmowanie działań wychowawczych eliminujących zagrożenia
i wzmacniających właściwe zachowania wychowanków.
– Kształtowanie w środowisku lokalnym pozytywnego wizerunku placówki i zachodzących w niej procesów.
– Systematyczne podnoszenie jakości pracy Ośrodka i zapewnienie wysokiego standardu usług edukacyjnych.