Misja naszej placówki

– Nasza placówka jest miejscem bezpiecznym, przyjaznym, otwartym na każde dziecko. To miejsce, które zapewnia klimat sprzyjający pracy i własnemu rozwojowi.

– To miejsce, w którym ukazujemy piękno wnętrza osób niepełnosprawnych, tak wolnych od pędu dzisiejszej cywilizacji, tak szczerych i otwartych.

– To miejsce, w którym każde dziecko będzie miało prawo do poziomu życia odpowiadającego jego rozwojowi fizycznemu, psychicznemu, duchowemu i moralnemu.

– To miejsce wsłuchiwania się w głos drugiego człowieka.

– To miejsce, w którym na problemy dziecka spoglądamy jego oczyma.

– To miejsce, w którym pamiętamy, że dziecko w ośrodku jest najważniejsze.

– To miejsce, w którym nauczyciel jest podpora i przyjacielem dla wychowanka.