„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż”.

Janusz Korczak

Nauka i zabawa

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.”

Bezpieczeństwo dzieci

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.”

Nasze klasy

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. „

Nadszedł czas powrotów. Wiele się wydarzyło w ostatnim czasie, mimo to już nie długo będziemy mogli przywitać nowy rok szkolny 2020/2021.
Rok ten rozpoczniemy nauką zdalną, która będzie trwać od 1 do 16 września, ale już 17 września wracamy do tradycyjnej formy nauczania.

Zarządzenie Dyrektora Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-wychowawczego

Zarządzenie Nr 7/03/2019/ 2020
Dyrektora Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Piszkowicach
z dnia 12 marca 2020 r.
w sprawie: czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych
Od 12 marca 2020r. do 25 marca 2020r. dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Piszkowicach zawiesza zajęcia dydaktyczno- wychowawcze na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020r., poz. 410).
W związku z powyższym ;
1.Wychowankowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Piszkowicach od 12. 03.2020r. do25. 03.2020r. nie przychodzą do szkoły.

2. Nauczyciele zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. pozostają do dyspozycji pracodawcy.

3. Pracownicy administracji i obsługi zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. normalnie świadczą pracę.

4. Rodzic, którego dziecko do 8 roku życia nie bierze udziału w zajęciach ma prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługującego na czas opieki w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły z powodu COVID-19.

5. Wszelkie informacje dotyczące zawieszenia zajęć będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej szkoły oraz w mediach społecznościowych Facebook.

dyrektor
Krystyna Wabiszczewicz

O NAS

“Misją wychowania jest pomóc ludziom, aby w człowieku niepełnosprawnym widzieć nie abstrakcję, ale żywą istotę mającą własne cele, troski i radości, aby poprzez różnice między ludźmi  odnajdywać wspólnotę”

wizja

Wizja naszej placówki

Ks. Jan Twardowski powiedział:
„Gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny”

poznaj naszych nauczycieli

mgr Aleksandra Kuźminska

Pedagog

mgr Asia Łukaszczyk

OLIGOFRENOPEDAGOG

mgr Joanna Mokrzycka

OLIGOFRENOPEDAGOG

mgr Agnieszka Walaszczyk

Oligofrenopedagog

mgr Anna Kurowska

OLIGOFRENOPEDAGOG

mgr Marta Jabłońska

OLIGOFRENOPEDAGOG

mgr Danuta Jamińska

OLIGOFRENOPEDAGOG

mgr Magda

OLIGOFRENOPEDAGOG

mgr Joanna Zwierzyńska

OLIGOFRENOPEDAGOG

mgr Karolina Jędrzejewska

OLIGOFRENOPEDAGOG